Jak funguje Rotinal

     

    Diabetes mellitus (DM) je chronické onemocnění s vysokou morbiditou a mortalitou, u něhož je v posledním desetiletí zaznamenáván výrazný nárůst. V současnosti je v České republice evidováno více než 800 000 diabetiků. DM zahrnuje heterogenní skupinu chronických metabolických chorob, jejichž základním projevem je hyperglykemie. Vzniká v důsledku nedostatku inzulinu, jeho nedostatečného účinku nebo kombinací obojího. Jedná se o chronické onemocnění, které se projevuje poruchou metabolismu sacharidů.

    Rozlišují se dva základní typy: diabetes 1. typu a diabetes 2. typu, které vznikají důsledkem absolutního nebo relativního nedostatku inzulinu. Diabetes 2. typu je způsoben sníženou citlivostí tkání vlastního těla k inzulinu. Podstatou diabetes mellitus 2. typu je tzv. inzulínová resistence. Inzulínová rezistence je stav, kdy tkáně (především svalová a tuková) nejsou dostatečně citlivé na inzulín. Inzulín je v těchto tkáních zodpovědný především za vstup glukózy do buněk. Umožňuje tak její spalování na energii a zprostředkovaně tedy snížení její koncentrace v krvi.Tento druh diabetu představuje asi 90% všech onemocnění diabetické populace.

      Vysoká hladina glukózy (hyperglykémie) související s nedostatečnou léčbou diabetu může přinést pacientovi řadu nepříjemných zdravotních potíží. Velmi nebezpečný je fakt, že hyperglykémie  (vysoká hladina glykémie)  má na tělo z dlouhodobého hlediska negativní vliv a vede k rozvoji tzv. dlouhodobých komplikací diabetu.

    Diabetes velmi významně urychluje aterosklerózu, tedy ukládání cholesterolu do stěny cév. Výsledkem je zúžení řady důležitých tepen, zejména srdečních (koronárních), které jsou nezbytné pro zásobení srdce krví, krčních (karotických), které jsou nezbytné pro zásobení mozku a tepen nohou, zásobujících krví příslušné patrie. Výsledkem takto zrychlené aterosklerózy je, že diabetici 2. typu mají 2-3 krát vyšší riziko infarktu myokardu než nediabetici, 9 krát vyšší riziko mozkové mrtvice a až 24 krát násobné riziko defektu dolních končetin spojené s rizikem amputace. Alarmující je též, že 75 % diabetiků 2. typu umírá na některou z těchto 3 nemocí: Infarkt myokardu, mozková mrtvice, ischemická choroba dolních končetin.

    Jak již bylo uvedeno obecně existují dvě poruchy, které vedou k diabetickému onemocnění 2. typu: snížená produkce  inzulínu a rezistence na inzulín. Příčina tohoto typu spočívá v poruše účinku inzulinu. Jedná se o tzv. rezistenci vůči inzulinu (inzulinorezistence) z důvodů poruchy inzulinového receptoru nebo o poruchu v přenosu inzulinového signálu do buňky. Koncentrace inzulinu v krvi bývají zpočátku v důsledku inzulinové resistence zvýšené. V dalším průběhu onemocnění nastupuje i porucha sekrece inzulinu, β-buňky postupně ztrácejí schopnost reagovat syntézou inzulinu na zvýšenou hladinu glukózy.

    Z tohoto důvodu, pouhé zvýšení produkce inzulínu jako vyrovnávací mechanismus hyperglykémie (glukózová toxicita), nemusí nutně znamenat snížení hladiny glukózy v krvi. Nedávné farmakologické studie ukázaly, že většina současných léků používaných při léčbě cukrovky, nejsou schopny potlačit vývoj této choroby nebo předcházet komplikací s ní spojené. Proto vědci se obracejí k rostlinám jako na možnost léčby diabetu vzhledem k jejich obsahu účinných látek, které ukázaly vyšší účinnost léčby cukrovky 2. typu (diabetes mellitus 2. typu).

    U většiny pacientů s diabetes mellitus 2. typu nestačí pouhá dieta udržet hodnoty glykémií v normálních mezích a je nutno chorobu začít léčit medikamenty.

    Přírodní rostlinné přípravky si v poslední době získaly popularitu jak v rozvojových, tak v rozvinutých zemích, protože jsou přírodného původu a mají méně vedlejších účinků.Bylo zjištěno, že několik účinných látek odvozených od rostlin, jako jsou flavonoidy, taniny, alkaloidy, glykosidy a saponiny, vykazují antihyperglykemickou a antihyperlipidemickou aktivitu.

    Některé zprávy naznačují, že fytochemikálie (jako jsou flavonoidů, saponinů, taninů, alkaloidů, srdečních glykosidů a steroid)  jsou zodpovědné za antihyperglykemické a antihyperlipidemické aktivity. 

    Přípravek ROTINAL je účinný koncentrovaný extrakt z rostlin bohatých na flavonoidy, taniny, alkaloidy, glykosidy a saponiny, který efektivně napomáhá při léčbě cukrovky 2. typu (diabetes mellitus 2. typu) jehož účinkem je snížení inzulínové rezistence  (stav, kdy tkáně- především svalová a tuková nejsou dostatečně citlivé na inzulín) a ve své podstatě je vysoce účinný perorální antidiabetikum.

    Snížení glukózy (hypoglykemický účinek) v krvi, který rostlinné extrakty v přípravku ROTINAL vyvolávají je dáno kumulativní interakcí mezi fytochemickými složkami extraktů.

    Aktivita snižující glukózu vykazovaná přípravkem ROTINAL je způsobena inhibičním mechanismem alfa-glykosidázy, který se podílí na udržování hladin glukózy v krvi. Alfa-glykosidáza hydrolyzuje komplexní karbohydráty a tím produkuje monosacharidní glukózu, která je absorbována tenkým střevem do jaterní portální žíly; proto jeho inhibice (potlačení) významně potlačuje zvýšení glukózy v krvi.Inhibitory alfa-glykosidázy mají schopnost snižovat hladiny glukózy prostřednictvím oddálení trávení a následné absorpce sacharidů. 

    Přítomnost flavonoidů a taninů v přípravku ROTINAL vykazují glykemickou kontrolu a také regulují enzymy určující rychlost, které jsou důležité pro metabolické cesty sacharidů. 

    Rostlinné extrakty v přípravku ROTINAL jsou schopny provádět glykemickou regulaci prostřednictvím inhibice absorpce glukózy střevním epitelem, zlepšením syntézy glykogenu v játrech a kosterním svalstvu a zlepšením ukládání glykogenu v organismu periferních tkání. Extrakt navíc vykazuje schopnost zlepšit lipidový profil. 

    Při dlouhodobém užívání přípravku ROTINAL bylo pozorováno významné snížení koncentrací glukózy nalačno.

    Přípravek se užívá ve dvou denních dávkách po 2 tobolkách a efekt jejich nástupu je patrný už  po několika týdnech. Užívání přípravku ROTINAL je velmi dobře tolerován a s velmi vysokým účinkem.

 

Tab 1: Doporučené cíle léčby cukrovky ( Diabetologická společnost ČLSJEP):

Kompenzace

Výborná

Uspokojivá

Neuspokojivá

Glykémie nalačno

(mmol/l)

4,0 – 6,0

6,0- 7,0

> 7,0

Glykémie 1-2 hod po jídle (mmol/l)

5,0 – 7,5

7,5 – 9,0

> 9,0

 

Tab 2: Klinické výsledky použití přípravku ROTINAL po 4 týdnech užívání v dávkách 2 x 2 tobolky denně na vzorku 65 pacientů:

 

Počáteční stav

Po 1.týdnu

Po 2.týdnu

Po 3.týdnu

Po 4.týdnu

Glykémie nalačno

(mmol/l)

10,73 ± 0,18

8,47 ± 0,31

6,45 ± 0,18

5,7 ± 0,21

5,1 ± 0,17

Glykémie 1-2 hod po jídle    (mmol/l)

11,92 ± 0,2

9,43 ± 0,38

7,17 ± 0,16

6,33 ± 0,19

5,66 ± 0,21